Modernizacja i rozbudowa sytemu kanalizacyjnego Gminy Chybie

Powrót do Wpisy

Modernizacja i rozbudowa sytemu kanalizacyjnego Gminy Chybie

W dniu 12.11.2019r. nastąpiło podpisanie umowy między Gminą Chybie a Spółką WODPOL na prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Mnichu.

Gmina Chybie realizuje projekt pn. ,,Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.

Powyższa inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Powrót do Wpisy