Kolejna umowa z Gminą Wisła podpisana

Powrót do Wpisy

Kolejna umowa z Gminą Wisła podpisana

14.08.2018r. WODPOL Sp. z o.o. podpisała umowę z Gminą Wisła na II etap zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. II etap zadania polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół budynku dworca. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do Wpisy