INŻYNIER BUDOWY ROBÓT SANITARNYCH/ KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH – (HVAC)

Powrót do Wpisy

INŻYNIER BUDOWY ROBÓT SANITARNYCH/ KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH – (HVAC)

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
 • współpraca z inwestorem, kierownikami budowy, dostawcami i podwykonawcami
 • koordynacja prac podwykonawców oraz monterów
 • wyceny prac, analiza kosztów
 • realizacja procesu budowlanego zgodnie z przepisami BHP
 • nadzorowanie oraz koordynowanie prac budowlanych zgodnie z procedurami, obowiązującym prawem i sztuką budowlaną

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • prawo jazdy kat. B
 • samodzielność, sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego mile widziana
 • znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD,
 • mile widziane uprawnienia budowlane (sanitarne)
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Miejsce pracy: województwo małopolskie

Spółka oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pełny wymiar czasu pracy
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie w zależności od posiadanych uprawnień oraz umiejętności oraz system premiowy uzależniony od osiąganych przez pracownika efektów,
 • oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • oferujemy samochód służbowy wraz z pełnym pakietem biurowym

 

Dodatkowo, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail:

m.koltonowicz@wodpol.zywiec.pl (tel. 605 991 320)

kadry@wodpol.zywiec.pl (tel. 33 861 85 27)

Zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

                        KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:

WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,
 ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.
Powrót do Wpisy