Dworzec w Wiśle gotowy

Powrót do Wpisy

Dworzec w Wiśle gotowy

W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku dworca kolejowego w Wiśle Centrum z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polegał na przebudowie dworca, a drugi na zagospodarowaniu terenu wokół niego. Zadanie zostało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym tej inwestycji:

http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/5,88025,24443443.html

Powrót do Wpisy