Dostosowanie Pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Powrót do Wpisy

Dostosowanie Pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

W dniu 12 marca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą WODPOL reprezentowaną przez jej Prezesa Adama Marszałka a Grzegorzem Rutkowskim – Wiceprezesem Zarządu ALTERIS S.A. W ramach umowy zrealizujemy: dostawę rezonansu magnetycznego  wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego oraz przygotowanie infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania finansowanego m.in. z projektu „Poprawa jakości  i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Powrót do Wpisy