Praca

KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT

Zakres obowiązków: nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy, pełnienie obowiązków Kierownika Robót/Kierownika Budowy przewidzianych Prawem Budowlanym, nadzór i odpowiedzialność za pracę podległego zespołu, nadzór i koordynacja pracy podwykonawców, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami, rozwiązywanie problemów technicznych na budowie, współpraca z przedstawicielami Inwestora, opracowanie harmonogramu prac oraz zapewnienie jego realizacji. dbałość o przestrzeganie dyscypliny pracy, porządku oraz przepisów BHP/PPOŻ na terenie budowy. Wymagania: wykształcenie wyższe budowlane, uprawnienia budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót/Budowy po stronie firmy wykonawczej doświadczenie w pracy przy realizacji dużych inwestycji dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, umiejętność współpracy z podwykonawcami, umiejętności negocjacyjne. Zdolności analityczne, dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, dokładność oraz samodzielność w realizacji powierzonych zadań To oferujemy: Umowę o pracę, telefon, laptop, samochód służbowy, konkurencyjne warunki zatrudnienia, rozwój zawodowy, szkolenia, stabilną pracę w młodym, rozwijającym się zespole, dużą samodzielność w prowadzonych działaniach Lokalizacja: Woj. Śląskie  KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących...