Praca

Kierownik Robót Elektrycznych

ZAKRES CZYNNOŚCI uczestnictwo w realizacji projektów inwestycyjnych koordynacja robót instalacyjnych przy udziale firm podwykonawczych tworzenie harmonogramów robót i zachowanie terminowości ich wykonania odbiór robót, nadzór nad dokumentacją techniczną (dokumentacja projektowa, plany, atesty, etc.) uzgodnienie dokumentacji do odbioru projektu oraz przestrzeganie wyznaczników w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa pracy   WYMAGANIA Uprawnienia budowlane Wykształcenie wyższe techniczne (instalacje elektryczne) Doświadczenie przy realizacji inwestycji budowlanych Znajomość programów: MS Projekt, MS Office, AutoCAD Znajomość rynku budowlanego i inwestycyjnego Praktyczna znajomość prawa budowlanego Znajomość programów: MS Projekt, MS Office Umiejętność prowadzenia rozmów z inwestorami, inspektorami nadzoru, podwykonawcami Skuteczność i konsekwencja w działaniu Prawo jazdy kat. B Dyspozycyjność   KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.

Inżynier Budowy

Obowiązki: ścisła współpraca z Kierownikiem budowy, nadzór i koordynacja prac na wyznaczonym odcinku, weryfikacja robót i obmiarów podwykonawców, przygotowywanie zestawień i zamówień materiałów, znajomość i weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej, nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, praca na terenie województwa śląskiego.   Nasze wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, doświadczenie na podobnym stanowisku przy realizacji obiektów kubaturowych, znajomość przepisów prawa budowlanego i branży budowlanej, podstawowa umiejętność opracowywania kosztorysów, umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office w tym MS Project, AutoCad, prowadzenie procesów odbiorowych, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność i samodzielność w realizacji zadań.   Oferujemy: stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą, przyjazną atmosferę w młodym, ambitnym zespole, ciekawe wyzwania realizacyjne, dużą samodzielność w działaniach, możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu Lokalizacja: Katowice, Rybnik, Krzeszowice    KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – niniejszym informuję iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy Kierownik Robót na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: WODPOL Sp. z o. o. reprezentowany przez Zarząd Spółki z siedzibą 34-300 Żywiec,  ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 24 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego z terminem jego zakończenia przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.