Author - bb8_admin

Wykonanie Budynków Obwodu Utrzymania Dróg S1

Z radością informujemy, że w dniu 25 maja 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą WODPOL reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Adama Marszałka a Konsorcjum Firm w którego skład wchodzą: MIRBUD S.A., KOBYLARNIA S.A. oraz Prywatna Spółka Akcyjna :ZRZESZENIE BUDOWLANE INTERBUDMONTAŻ”. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonaniu budynków OUD oraz budynków tunelowych, w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)". 

Zakończenie Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

                Dzięki uznaniu wielu wspaniałych ludzi, Konkurs Modernizacja Roku & Budowa XXI w. zakończyła się dla nas sukcesem. Realizacje firmy WODPOL zdobyły dwa pierwsze miejsca, udowadniając tym samym swoją wyjątkowość. Z uwagi na tak licznie oddane głosy, Zarząd Spółki WODPOL postanowił wpłacić kwotę odpowiadającą liczbie oddanych głosów na pozycję nr 1, na cel charytatywny. Dziękujemy za wsparcie i za to, że możemy podzielić się dobrem, uzyskanym od ludzi. 

Termomodernizacja Budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Firma WODPOL ma przyjemność rozpocząć współpracę z GMINĄ SOSNOWIEC. W dniu 6 maja 2021 spod pióra Prezesa Zarządu WODPOL Adama Marszałka oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowiec Pana Jeremiasza Świerzawskiego i Naczelnika Wydziału Inwestycji Pani Ewy Janczur wyszła umowa obejmująca szeroki zakres robót tj. przebudowa wszystkich wejść do budynku, ocieplenie ścian fundamentów, oraz likwidacja schodów zewnętrznych do piwnic, (więcej…)

Wiktor Szczechowiak kontra SMA

Firma WODPOL chciałaby zaangażować się w pomoc Wiktorkowi Szczechowiakowi, cierpiącemu na SMA. Możemy to zrobić z pomocą wielu ludzi o dobrym sercu. Korzystając z okazji, że bierzemy udział w Konkursie na Modernizację Roku, chcielibyśmy zachęcić do oddawania głosów na dwie inwestycje WODPOL. Za każdy głos na konto Wiktorka przekażemy 1zł. (więcej…)

Przebudowa Politechniki Częstochowskiej

Z radością informujemy, że dn. 13.04.2021 została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Częstochowską, a firmą WODPOL. Swój podpis złożyli Prezes Zarządu WODPOL Pan Adam Marszałek oraz Kanclerz Politechniki Częstochowskiej Pan Arkadiusz Kociszewski. Naszym wspólnym celem jest, by każdy miał możliwość edukacji na  tej uczelni, dlatego umowa obejmuje między innymi przebudowę powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architektonicznych jak również termomodernizację budynku przy ul. Dąbrowskiego. (więcej…)

Przebudowa Pomieszczeń Helimed w Sosnowcu

Z przyjemnością informujemy, że dnia 6 kwietnia 2021r została podpisana umowa z HELIMED. Swój podpis złożyli Wiceprezes Zarządu WODPOL Zuzanna Konieczny oraz Prokurent Grzegorz Pawlik, reprezentujący HELIMED. Umowa obejmuje kompletną przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię diagnostyczno – obrazową w Sosnowcu przy ul. Teatralnej.

Odprowadzenie Ścieków Sanitarnych Gmina Lipowa

W dniu 30 marca 2021 roku Wiceprezes Zarządu WODPOL Pani Zuzanna Konieczny podpisała umowę ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Józefa Bednarza oraz Zastępcę Przewodniczącego Małgorzatę Bieszczad. Wedle tej umowy zostanie wykonane odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez nowy rurociąg grawitacyjny z gm. Lipowa.  

Konkurs MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

Firma WODPOL ma zaszczyt poinformować, że została zakwalifikowana do XXV edycji konkursu MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w. W konkursie biorą udział dwie inwestycje, realizowane przez naszą firmę tj. Szklarnia Viktoria w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (w kategorii Tereny Zielone) oraz Szpital Powiatowy w Żywcu (w kategorii Zdrowie i Opieka Społeczna). Gorąco zachęcamy do oddawaniu głosów na nasze inwestycje, a jest to możliwe do 10 maja. Poniżej znajdują się linki do głosowania. Po oddaniu głosu konieczne jest potwierdzenie tego na swoim mailu. Szklarnia w Ogrodzie Botanicznym UJ http://www.modernizacja.nazwa.pl/pl/voting/692437c6-4525-49f6-9760-8d0c54bed977/1/objects/06549861-5e0b-4408-9faf-103de9396348/view Szpital Żywiec http://modernizacja.nazwa.pl/pl/voting/692437c6-4525-49f6-9760-8d0c54bed977/1/objects/ea2ab669-a484-41b9-9246-48ef38663cdc/view