Realizacje - Zabezpieczenie brzegów potoku Łękawka

Zabezpieczenie brzegów potoku Łękawka


Realizacje Description
  • 25 października 2012
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Łękawica

INWESTYCJA:

Zabezpieczenie brzegów potoku Łękawka

OPIS:

Zakres robót: żłób betonowo- kamienny, bystrze z progami z głazów kamiennych na zaprawie cementowej, zejścia do koryta potoków, przebudowa wodociągu, roboty ziemne tj. wykopy, zasypy, plantowanie, roboty rozbiórkowe tj. rozbiórka konstrukcji żelbetonowych, rozbiórka ogrodzenia drewnianego. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 1 mln zł