Realizacje - Sala sportowa

Sala sportowa


Realizacje Description
  • 25 lutego 2013
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Rajcza

OBIEKT:

Sala sportowa

OPIS:

Zakres wykonanych prac obejmuje: roboty budowlane tj. stolarka aluminiowa zewnętrzna, stropodach, ocieplenie i okładziny, podłoża, ścianki działowe, stolarka, posadzka, montaż wyposażenia, roboty instalacyjne tj. instalacja elektryczna, instalacja wod – kan, instalacja c.o , wentylacja, kanalizacja sanitarna, i deszczowa, roboty drogowe – chodnik i parking, oświetlenie terenu, podjazd dla niepełnosprawnych, schody główne i boczne, węzeł cieplny, sieć cieplna, pokrycie dachu blachą tytanową, elewacja. Łączna wartość robót wyniosła ok. 2,5 mln zł.