Realizacje - Przebudowa Klinki w Narodowy Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Przebudowa Klinki w Narodowy Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie


Realizacje Description
  • 14 października 2020
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Kraków

OBIEKT:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

OPIS:

Modernizacja Kliniki Radioterapii i Kliniki Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Garncarskiej nr 9 i nr 15/17 w Krakowie.