Realizacje - Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi


Realizacje Description
  • 18 marca 2021
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Czeladź

OBIEKT:

Szpital w Czeladzi

OPIS:

Termomodernizacja budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.