Realizacje - Plebania w Jeleśni

Plebania w Jeleśni


Realizacje Description
  • 25 lutego 2014
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Jeleśnia

OBIEKT:

Plebania

OPIS:

Spółka Wodpol w lutym 2015. zakończyła kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii przy Parafii św. Wojciecha w Jeleśni, z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej. Prace wykonywane były w ramach Projektu objętego współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Na realizację tego zadania nasza Spółka w maju 2014r. podpisała umowę z Akcją Katolicką Diecezji Bielsko – Żywieckiej.