Realizacje - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie


Realizacje Description
  • 4 września 2019
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Gmina Chybie

OBIEKT:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

OPIS:


W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona rozbudowa i modernizacja kanalizacji w Gminie Chybie projektu pn. ,,Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.