Realizacje - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku


Realizacje Description
  • 18 marca 2022
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Rybnik

OBIEKT:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

OPIS:

Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w parterze wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych na budynki handlowo-usługowe, z infrastrukturą wewnętrzną w tym instalacją gazową, doziemną instalacją gazową, przyłączami sanitarnymi, sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną SM oraz elementami zagospodarowania terenu w tym drogą wewnętrzną i ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku oraz przebudową sieci wodociągowej wzdłuż łącznika ulic Pocztowa - Hallera w Rybniku.