Realizacje - Blok w Bielsku-Białej

Blok w Bielsku-Białej


Realizacje Description
  • 25 grudnia 2011
LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bielsko-Biała

OBIEKT:

Blok mieszkalny

OPIS:

W ramach powyższego zadania wykonano roboty wyburzeniowe m. in. wyburzenie klatek schodowych i ścian, roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ogólnobudowlane m. in. wykonanie biegu schodów i pochylni, klatek schodowych, tynków, nadproży, szybu dźwigniowego, docieplenia dachu, izolacji przeciwwilgociowych, montażu stolarki okiennej drzwiowej oraz ocieplenia ścian zewnętrznych, roboty instalacyjne, przyłącza do budynku m. in. wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogi , parkingi, oświetlenie terenu oraz zagospodarowanie terenu (zieleń). Łączna wartość zadania wyniosła ok. 8 mln zł.